پایشگری

پایشگری رسانه‌ها استخراج خبرها و مطالب مورد نیاز شما از انبوه اطلاعات و مطالب رسانه‌ها است. این روزها 24 ساعته هزاران هزار خبر و مطلب جدید و تکراری در روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌های اینترنتی، شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی و ... منتشر می‌شوند. پایشگری رسانه‌ها به شما نشان خواهد داد که از میان انبوه اطلاعات کدام خبرها مربوط به شماست، اولین بار در کدام رسانه منتشر شده و کدام رسانه‌ها آن را بازنشر کرده‌اند. پایشگری تمام این اطلاعات را دسته‌بندی شده، با فصل‌بندی مناسب و در مدیوم‌های متفاوت رسانه‌ای (متن، تصویر و صدا) در اختیار شما خواهد گذاشت. دیگر هیچ خبری که راجع به شماست از دیدتان مخفی نخواهد ماند.